Số Sim Giá CH Số Sim Giá CH Số Sim Giá CH
0125998.48.48 1.200.000 HN 01259.983.389 1.800.000 HN 0125998.38.38 1.800.000 HN
012558.86.86 2.100.000 HN 0125998.59.95 2.400.000 HN 01259.981.981 2.400.000 HN
0125998.59.59 3.000.000 HN 0125998.55.99 3.000.000 HN 0125295.35.79 3.000.000 HN
0125689.88.66 3.000.000 HN 0125998.33.99 3.000.000 HN 0125998.18.18 3.000.000 HN
01259.983.983 3.000.000 HN 0125896.88.66 3.000.000 HN 0125295.39.79 3.000.000 HN
0127286.35.79 3.000.000 HN 0125896.86.86 3.600.000 HN 0125998.28.28 3.600.000 HN
0127286.77.99 3.600.000 HN 0125896.88.86 3.600.000 HN 0125869.86.68 3.600.000 HN
0125335.66.99 3.600.000 HN 0125.923.2222 4.200.000 HN 0125998.39.39 4.200.000 HN
0125889.96.96 4.200.000 HN 0125869.66.99 4.200.000 HN 0125689.89.98 4.200.000 HN
0125869.68.69 4.800.000 HN 0125689.88.89 4.800.000 HN 0125869.68.86 4.800.000 HN
0125889.86.86 5.400.000 HN 0125886.88.89 5.400.000 HN 0125886.89.89 7.200.000 HN
0125869.69.96 7.200.000 HN 0125869.86.86 7.200.000 HN 0125889.98.98 7.200.000 HN
01258.899.996 9.000.000 HN 01258.899.989 9.000.000 HN 0125889.98.89 9.000.000 HN
01258.899.998 10.800.000 HN
Hỗ trợ tìm kiếm
Ví dụ cách tìm: - 8080: Tìm các sim có chứa '8080' => 0908080123, 0912348080, ...- 090*: Tìm các số có bắt đầu bởi '090' => 0901234567, 0907654321, ... Tương tự với tìm 091*, 098*, ...- *123: Tìm các số tận cùng là '123' => 0905555123, ...- 090?5*: Tìm các số bắt đầu là 090, tiếp sau là duy nhất 1 số bất kỳ, rồi sau đó là số 5 và kết thúc bởi chuỗi số bất kỳ => 0901567890, 0908509876, ...- '*': 1 hay nhiều số bất kỳ. - '?': : duy nhất 1 số bất kỳ.

Hà Nội talk with our staff via Yahoo Messenger
talk with our staff via Yahoo Messenger
talk with our staff via Yahoo Messenger

TP.HCM

Hải Phòng

Copyright © 2005 Siêu Thị Thủy Hoàng www.daugiasim.com  - ĐT: 0966606667