01223.22.55.00
Giá tiền: 300.000 VND
Nhà cung cấp: Mobile
Loại SIM: Số Kẹp Ba
Cửa hàng: HN
Copyright © 2005 Siêu Thị Thủy Hoàng www.daugiasim.com  - ĐT: 0966606667