01213.22.55.11
Giá tiền: 300.000 VND
Nhà cung cấp: Mobile
Loại SIM: Số Kẹp Ba
Cửa hàng: SG
Copyright © 2005 Siêu Thị Thủy Hoàng www.daugiasim.com  - ĐT: 0966606667