0126926.88.89
Giá tiền: 300.000 VND
Nhà cung cấp: Mobile
Loại SIM: Tiến 2 cặp 2 số cuối
Cửa hàng: SG
Copyright © 2005 Siêu Thị Thủy Hoàng www.daugiasim.com  - ĐT: 0966606667